Έχεις απορίες;
Γράφει ο
Dr. Τσίπηρας Αναστάσιος
2102815945

Τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων

Η επινόηση και ανάπτυξη των διεργασιών μεταμόσχευσης οστού έχει οδηγήσει σε διάφορες εφαρμογές όσο αναφορά τη χειρουργική του στόματος, την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων και την Περιοδοντολογία.

Τα οστικά μοσχεύματα της άνω και κάτω γνάθου μπορούν να εφαρμοστούν για οστική ανάπλαση σε περιοχές, για να καλυφθούν κενά που έχουν δημιουργηθεί λόγω βλάβης ή απώλειας οστού καθώς και για αύξηση του ύψους του οστού κατά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων (ιγμόρειο). Έχουν την ιδιότητα να σχηματίζουν μια εξαιρετική περιοχή βιολογικής ενσωμάτωσης μέσω ενός απασβεστωμένου υποστρώματος που επιτρέπει την εσωτερική ανάπτυξη ερυθροκυττάρων ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της αναδόμησης. Η τοποθέτηση του είναι χειρουργική και η πρόγνωση του πολύ καλή αν τηρηθούν οι κατάλληλες οδηγίες του Οδοντιάτρου, από τον ασθενή. Τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται η χρήση τους άμεσα, μετά από εξαγωγές δοντιών – για να διαμορφωθεί ο όγκος και η ποιότητα του οστού – όταν ο ασθενής έχει αποφασίσει να βάλει κάποιο εμφύτευμα. Έτσι μειώνεται η απορρόφηση του οστού στο σημείο της εξαγωγής βελτιώνοντας την ποιότητα της θεραπείας. Ιδανική λύση λοιπόν είναι η άμεση τοποθέτηση μοσχεύματος μετά από εξαγωγή.

διαμοιρασμός άρθρου :