Έχεις απορίες;
επιστροφή στον βελονισμό

Su-jok

Το ανθρώπινο σώμα ένας πολυσύνθετος μηχανισμός, αποτελείται από μέρη που βρίσκονται σε σύνδεση μεταξύ του και ανταλλάσουν ασταμάτητα πληροφορίες. Σε κάθε μέρος αποτυπώνονται πληροφορίες για την κατάσταση άλλων μερών και ταυτόχρονα εκπέμπονται πληροφορίες για την δική του κατάσταση.

Η ανταλλαγή πληροφοριών αυτή πραγματοποιείται από τα συστήματα αντιστοιχίας στις διάφορες ζώνες αντιστοιχίας. Όταν κάποιο όργανο ή σημείο νοσεί, στα συστήματα αντιστοιχίας στην παλάμη του χεριού (όπως και στο αυτί) εισέρχεται σήμα για το γεγονός αυτό. Λόγω αυτής της επίδρασης στην ζώνη της παλάμης που αντιστοιχεί στο όργανο που νοσεί, δημιουργούνται μικροσκοπικοί σφαιρικοί όγκοι που ανιχνεύονται λόγω της ευαισθησίας τους στην ψηλάφηση με ειδικό εργαλείο. Κατόπιν ακολουθεί η διέγερση των σημείων αυτών και η παραγωγή θεραπευτικών παλμών που κατευθύνονται προς το πάσχον όργανο.

Η Θεραπεία Σου – Τζοκ ασχολείται με τα μικροσυστήματα της παλάμης και του πέλματος.